Zuhaitz batzuk fabrikarekin atzean ikusten diren kanpoko irudia

GIZARTE ERANTZUKIZUN KORPORATIBOA (GEK)

Birziklatzea adierazteko ikonoa

Ingurumen konpromisoak:

 • Ingurumen sentsibilizazioa eta hezkuntza: erakundean ingurumen prestakuntza txertatzea, katean parte hartzen duten pertsona guztiei ezagutza emateko eta kontzientzia harrarazteko.
 • Ingurumenaren zaintzari begirako gizarte kontzientziazioa: bisita gidatuak, bereziki eskolako taldeei, Tokiko Agenda 21en baitan.
 • Kontsumoak murriztea: eraginkortasuna hobetzeak energia aurreztea dakar.
 • Hondakinak ekoiztea eta kudeatzea: baliabide gutxiago kontsumitzeak zuzenean dakar hondakin gutxiago sortzea. Horiek birziklatzeak eta berrerabiltzeak ere balio erantsia ematen dio.
 • Berreskuratutako papera lehengai gisa erabiltzea.
Lurra bi eskuk finkatutako planetako ikonoa

Gizarte konpromisoak:

 • Enpleguan txertatzeko gizarte programak, erakundean kontratatuta dauden edo lanean dabiltzan langileekin Minusbaliotasun Legea betez.
 • Produktuak birdiseinatzea, hornitzaileen, bezeroen eta erabiltzaileen esperientziaren bidez.
 • Familia eta politika kontziliazioa, aparteko ordurik ez sartzeko, eta atseden orduekin ordaintzeko.
 • Lankidetza sustatzea, sektore guztiak garatzeko.
 • Ekonomia Zirkularrari buruzko foroetan parte hartzea.
 • Irabazi asmorik gabeko era guztietako elkarte eta erakundeekin lankidetzan aritzea, eta inguruko kirol eta gizarte jarduerak bultzatzea.
Txerri itxuran itsulapiko bateko ikonoa

Konpromiso ekonomikoak:

 • Ekoizpen prozesu eraginkorrenetan inbertitzea.
 • Ur kontsumoa murrizteko eta efluenteak tratatzeko inbertsioak egitea, eskura dauden teknologiarik onenak erabiliz.
 • Enplegu egonkor eta prestatuta sortzea.
 • Desarrollo e implantación de SGPRL (Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales).
 • Etengabeko prestakuntza segurtasun, kalitate, ingurumen eta teknika arloetan.